BAZY WŁASNE AWL

Bibliografia Dorobku Naukowego Pracowników Akademii Wojsk Lądowych

Baza dokumentująca dorobek piśmienniczy pracowników i studentów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Artykułom umieszczonym w czasopismach nadawana jest punktacja wg listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz wartość wskaźnika IF (ostatnia dostępna edycja Journal Citation Reports). Do elektronicznych wersji publikacji dołączono hiperłącza lub DOI, czyli cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier). Baza aktualizowana jest na bieżąco. Co dwa lata ukazuje się bibliografia w wersji drukowanej, dostępna w Ośrodku Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej.

Baza SZKOLA

Bibliograficzno-abstraktowa baza publikacji o Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (od 1995 r.). Stanowi katalog zawierający informacje o wszelkiego rodzaju publikacjach dotyczących Uczelni, jakie ukazały się w prasie oraz Internecie. Rekordy w bazie uzupełniane są na bieżąco w miarę ukazywania się publikacji.

Baza TWOJ

Bibliograficzno-abstraktowa baza zawartości polskich czasopism wojskowych, takich jak: Zeszyty Naukowe WSOWL; Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego WSOWL; Nowa Technika Wojskowa; Wojsko i Technika: bezpieczeństwo, uzbrojenie, przemysł; Przegląd Sił Zbrojnych; Przegląd Wojsk Lądowych oraz artykułów z wybranych czasopism z zakresu nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie.